Zdekompletowany krzyż na Stawkach – Werchrata

stawki

W Werchracie, na przysiółki Stawki, przy drodze, która celuje w Górę Brusno, stoi, niestety całkowicie zdekompletowany, krzyż. Jeżeli przy nim są szczątki, to zakopane w ziemi.

Można przypuszczać, że krzyż stał na pierwszej posesji, na Stawkach. Co za tym idzie, można przypuszczać, że jest to krzyż dziękczynny, gdyż raczej takie stawiano na posesjach prywatnych. Kiedyś, tutaj były pola północne, dziś jest las. Kilkanaście metrów od drogi, straszy kamienny kikut. Więcej informacji o tym krzyżu, można będzie znaleźć, gdy wróci na swoje miejsce krzyż, który stał stosunkowo niedaleko, na końcu Stawków, gdzie było małe skrzyżowanie. Ma podobną podstawę, stąd można przypuszczać, że i krzyż był podobny.