Za szczęśliwy powrót z wojny – Dolinki

dolinki

Krzyż stoi w małej wiosce, noszącej nazwę Dolinki. Do wioski, zagubionej wśród pól, w dużej dolinie, dostać się można od Dębin, gdzie podążamy do Trzech Kopców, następnie utwardzoną drogą do Dolinek. Figurę znajdziemy przy skrzyżowaniu. Jest to Polska fundacja z napisem:

Na cześć i chwałę Panu Bogu ofiarował Maciej Górniak

Powrót z Wojny Ś.W. 1932

Z napisu można wywnioskować, że krzyż ufundował mieszkaniec wioski, który został wcielony do wojska, zapewne Austriackiego. Po Wielkiej Wojnie z 1914 roku, wielu poborowych wracało do swoich rodzinnych stron. Z tej okazji postawionych zostało dużo krzyży dziękczynnych, w intencji szczęśliwego powrotu. Można wnioskować, że Maciej Górniak wrócił wcześniej niż 1932 rok, ale być może dopiero w tym roku było go stać na postawienie krzyża, ewentualnie mogła to być rocznica powrotu. Wystawiony krzyż – pomnik – ma monumentalne rozmiary. Zapewne wojna była przyczyną uszczerbków niektórych elementów tej figury. Niemniej jednak, jest w bardzo dobrym stanie.

Dolinki przed ostatnią wojną, były stosunkowo dużą osadą. Obecnie jest tam tylko kilka chałup. Wioska nie przetrwała wojennej zawieruchy. Niegdyś wokół przeważały pola, obecnie są lasy, które rosną na zgliszczach starych domostw.