Werchrata – Figura Maryi

werchtara

Lokalizacja

Szukamy w Werchracie cmentarza, kilkaset metrów dalej po tej samej stronie drogi stoi ta figurka.

Inskrypcja

Zbaw Panie lud Twój

Opis Obiektu

Na pierwszej tablicy mamy występujący powszechnie skrót Troparionu, tymczasem na drugiej napisany był zapewne fundator i rok. Niestety ktoś raczej specjalnie rozbił te napisy i pozostało tylko kilka liter z których nie da się nic zrekonstruować.

Mało spotyka się kamiennych figur Maryi, w większości są to krzyże. Przed wojną podobnie jak obecnie nie było w okolicy zabudowań, było pole, co sugeruje, że był to przydrożny krzyż polny.