Żeliwniak Stefana w Podemszczyźnie

zeliwUsytuowany jest, tuż przy drodze, na końcu Podemszczyzny. Jedziemy, w kierunku cerkwiska Podemszczyźniańskiego i tam kilkaset metrów dalej, po prawej stronie drogi, dostrzeżemy ten obiekt.

W pewnym okresie czasu, rozpowszechniła się nowa moda, związana z sakralnymi fundacjami. Obok kamiennych krzyży, zaczęły się pojawiać, także żeliwne odlewy. Warto zwrócić uwagę na to, że takie odlewy, mające swoje formy, da się sklasyfikować, względem konkretnych identycznych odlewów. O ile kamieniarze, mogli różnicować i coś dodawać do swoich wyrobów, to odlew żeliwny miał sztywny niezmieniany szablon. Tym zdekompletowanym żeliwnym krzyżem z Podemszczyzny, zaczynamy ciekawą podróż, w świat krzyży żeliwnych, umieszczanych często na kamiennych podstawach, robionych w Bruśnie Starym.

Figura ta, ma napisy na kamiennej podstawie, usytuowane wokół (foto TUTAJ i TUTAJ):

Ten krzyż postawiono w 1875 stycznia dnia 11

Miejsce z fundatorem, jest niestety częściowo zdekompletowane. Wiemy tylko na pewno, że miał na imię Stefan. Tego typu, zdekompletowane nazwiska, będzie można odnaleźć potem na cmentarzach. Zazwyczaj, fundatorzy byli zamożni i stać ich było też, na kamienny nagrobek, bo jak wiadomo, biedniejszym stawiano tylko drewniane krzyże, które z czasem się rozsypały i oni sami niejako znikali.

Kamienna podstawa, ma też na jednym z boków specyficzny symbol, jest to krzyż, z jednego boku ma literę J z drugiego P a pod spodem S

Na podstawie takich informacji, jakie daje nam ten krzyż, możemy tylko domniemać, że 11 stycznia 1875 roku miało miejsce jakieś ważne wydarzenie. Przed wojną w okolicy, gdzie stoi ta figura, były zabudowania. Można przypuszczać, że w tym miejscu, swoje gospodarstwo, miał nasz Stefan i z dla siebie ważnej okazji, postawił tę fundację.