Troparion Pokłonu Krzyżowi – Troparionem Pogody Ducha

Troparion na trzecią niedzielę Wielkiego Postu, jest wielokrotnie mniej spotykany w formie inskrypcji na krzyżach bruśnieńskich, niż Troparion „Podwyższenia Czcigodnego i Życiodajnego Krzyża”. Oto jego brzmienie, po przetłumaczeniu:

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, w cerkwiach greckokatolickich na środku leży krzyż. W niedzielę adoracji świętego, czcigodnego i życiodajnego Krzyża Pańskiego (Chrestopoklinna), wierni przychodzą do świątyni pokłonić się i ucałować drzewo, które stało się tronem najwyższego i miejscem jego wyniesienia. Zarówno pierwszy wspominany Troparion odnosi się do krzyża i jego ochronnych mocy, tak samo drugi. Z tym, że ten wskazuje nam dosłownie pewne zachowanie i zapomnianą już współcześnie ideę.

Troparion ten, mówi o idei zatrzymywania się przy przydrożnych krzyżach, kłanianiu się i czynieniu znaku krzyża. Jeszcze niektórzy praktykują ten zwyczaj, kłaniając się krzyżom, kapliczkom, czy świątyniom. Z tym, że wielu czyni to mechanicznie, bez spełnienia drugiej części tej modlitwy, czyli wysławiania zmartwychwstania. To cała ideologia religijna, która powinna przy takim krzyżu natchnąć przechodnia, ujmując to w dużym uproszczeniu, pogodą ducha. Można sobie pomyśleć wtedy, że ma się przecież ochronę Boga. Te kamienne krzyże mają o tym właśnie przypominać. Często fundatorami byli ludzie, którzy doświadczyli niezwykłej łaski, albo nawet cudu. Te materialne znaki wysłuchanych modlitw, powinny być dla innych ludzi niezwykle cennym duchowym dowodem wiary.