Łówcza – Kapliczka Śniłówka

kapl

Lokalizacja

Idąc około kilometra drogą od cmentarza w Łówczy, znajdziemy tę kapliczkę, która schowana jest w wąwozie przy źródłach, kilkaset metrów od drogi.

Opis Obiektu

W 1866 roku pasterz, który wypasał tutaj owce, miał mieć sen, który był objawieniem. Otrzymał przekaz, by korzystać z tego źródełka, bo woda ta może leczyć i uzdrawiać. Fundatorem kapliczki był Józef Bartnicki, mieszkaniec Łówczy w 1904 roku. Kapliczkę zbudowano z kamienia, i pokryto blachą (w czasie wojny upowcy zdjęli ją i wykorzystali do umocnienia schronów w których się ukrywali). Przed wojną, grekokatolicy udawali się z procesją do tej kapliczki podczas święcenia pól. Kapliczka ma namalowane daty pod daszkiem: 1866 jako data objawienia i 1979-1980 jako data odrestaurowania budowli po tym, jak zniszczyła się ona po wojnie, przez brak dachu. Odbudowy podjął się Pan Piotr Sawicki a blachę „sprezentował” Wawrzyniec Mazur. Po uporządkowaniu terenu, 19 lipca 1980 roku dokonano poświęcenia tej kapliczki. Mimo oddalenia od wioski tej kapliczki, mieszkańcy porządkują do dziś teren wokół. Ciekawostką związaną z tą kapliczką jest wydarzenie z lat 60tych, kiedy to w tych okolicach szalały huragany. Wyłamane przez wiatr drzewa tak się układały, że nie tknęły ruin kapliczki, jakby je jakaś ręka niewidzialna kładła obok. Mieszkańcy okolic nazywają tę kapliczkę „Śniłówką” – zapewne od snu z objawieniem.