Dziewięcierz – Rozbity krzyż w Dolinie

dziewie

W Dziewięcierzu, jego części nazywanej teraz Doliną, gdy wyjedziemy z głównej drogi, od razu za socrealistycznym budynkiem zlewni mleka, obok drogi, dostrzeżemy rozbity krzyż. Niestety, napisów praktycznie nie da się odczytać, bo zostały jakby odbite z obu stron. Istnieje możliwość, że jako inskrypcję dziękczynną miał Troparion Pokłonu Krzyżowi, z pozostałości kilku liter można przypuszczać akurat tę formułę. Byłby to trzeci w linii krzyż z tą modlitwą, zaraz na posesji Mołoków i Krzyż Śniegóry z Popowej.

Niegdyś, był tutaj przysiółek Dziewięcierza, nazywany Doliną, która dzieliła się na Donajecką (Dunajecką) i Popową. Można przypuszczać, że krzyż stał na polu jednego z gospodarzy Doliny, tak jak obecnie krzyż na posesji Mołoków.