Podemszczyzna – Rozbity krzyż

podemszczyzn

Ten powalony krzyż, możemy znaleźć nieopodal bunkra na cmentarzu w Podemszczyźnie. Usytuowany jest niedaleko drogi na polu (północna strona). Kiedyś rosła tutaj okazała lipa, ale niedawno uschła i wywróciła się. Były napisy na dwóch segmentach tego krzyża, niestety te dolne rozsypały się. Pozostały tylko te na górnej tablicy. Jest to Troparion:

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Los tego krzyża nie wygląda ciekawie. Nie dość, że się sypie, to sam krzyżyk jest rozbity i tylko jego dolna część leży obok. Leży tam też część innego krzyża, czyżby cmentarnego?