Radruż – Krzyż Przydomowy

krest

Lokalizacja

Jadąc z Horyńca w kierunku Radruża, skręcamy tuż przed wioską w asfaltową drogę po lewej. Tam kilkadziesiąt metrów dalej po prawej stronie, około 20 metrów od drogi na łące stoi ten krzyż.

Inskrypcja

Krzyżowi Twojemu kłaniamy się Władco, i święte Twoje zmartwychwstanie wysławiamy

Ponieważ krzyż jest bardzo podziurawiony – być może jeszcze z czasów wojny, obecnie sklejony betonem, dodatkowo wielokrotnie malowany, trudno odczytać napisy. Mamy tutaj Troparion Pokłonu Krzyżowi, ale zapewne z małymi modyfikacjami.

Opis Obiektu

Krzyż ma wygląd niestandardowy. Albo jest to przerabiany obiekt, albo wytwór lokalnej kamieniarki. Na pewno stał na posesji, która dziś już nie istnieje, będąc krzyżem przydomowym.