Pomnik Pamięci w Nowinach Horynieckich

pomnik nowiny

W Nowinach Horynieckich, w centrum wioski, tuż obok mogiły pomordowanych przez UPA, mieszkańcy Nowin, postanowili dodatkowo utworzyć niezwykły pomnik, ku pamięci 17 ofiar.

Szczegóły dotyczące napadu band UPA na Nowiny TUTAJ. A fotografia tablicy pomnika TUTAJ.

Pomnik ten powstał staraniem wielu osób i organizacji. Prym wiodło Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich, które powstało dzięki Państwu Palińskim. Dalszym inicjatorem było Stowarzyszenie Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, z Panem Janem Rejmanem na czele, który już nie żyje. Pomocne były też władze gminne i powiatowe.

W 2014 roku będzie okrągła 70 rocznica mordu w Nowinach. Do tej pory, najciekawiej wydaje się prezentować 66 rocznica, zarejestrowana na wideo: Składanie Kwiatów i Apel Poległych, nawet w porównaniu z większymi uroczystościami, ta pozostaje niezwykła i godna naśladowania dla innych.