Gorajec – Polny krzyż w lesie

łaszyn

Krzyż stoi obecnie w lesie, ale przed wojną były tutaj raczej pola, zapewne rodziny Kozijów. Aby go znaleźć, trzeba wjechać w asfaltową drogę, która prowadzi z Gorajca ku Łówczy. Po kilkuset metrach z lewej strony dostrzeżemy ten krzyż. Napisy ma po Ukraińsku. Na początku jest zmodyfikowany element Troparionu Podwyższenia Krzyża, gdzie zamiast słowo „Panie”, użyte jest „Boże”:

Zbaw Boże lud Twój

Andrij Kozij

1927

W Gorajcu stoją dwa krzyże kamienne ufundowane przez Andrija Kozija, nie wiadomo czy to ta sama osoba. Dodatkowo oprócz tablicy z napisami, można znaleźć ciekawy sposób umieszczenia tytułu na górnej belce krzyżyka. Jest on wyryty ukośnie. Kilka różnych niuansów artystycznych może charakteryzować jedną z rodzin kamieniarskich. Na podstawie tej inskrypcji trudno dociec, jaką mógł mieć intencję fundator. Dlatego jest on raczej typowym polnym krzyżem.