Podlesie – krzyż w Sucholesie

krzyżwolks

Lokalizacja

Najbliżej tego krzyża znajduje się wioska Podlesie, ale najłatwiej do niego trafić jadąc z Baszni Górnej z przysiółka Malce. Wjeżdżamy tam w asfaltową drogę leśną i po około dwóch kilometrach po lewej stronie przy starym dębie zobaczymy ten krzyż.

Opis Obiektu

Sucholas to nieistniejąca dziś wioska. Ten krzyż jest jednym z niewielu śladów po tej wiosce. Pierwotnie w tej okolicy było centrum wioski i skrzyżowanie dróg. Krzyż wygląda na ponowiony. To stara tradycja w tych okolicach, gdzie stare drewniane krzyże zastępuje się nowymi. Krzyż ma na środku coś w rodzaju oszklonej małej kapliczki, gdzie za szybką widać figurkę św. Antoniego.