Puchacze – Mikołaj od Powietrza

podem

Krzyż ten stoi przy drodze leśnej, między wioską Puchacze i Podemszczyzna. Zielony szlak, który tędy prowadzi, powinien być najlepszą wskazówką do odnalezienia go. Znajduje się on około pół kilometra od Puchaczy, po północnej stronie drogi.

Napisy ma po Ukraińsku. Nieczytelny jest ostatni wyraz inskrypcji:

Od Powietrza Głodu Ognia i Wojny Ochroń Nas Panie

1915 3 (września)?

W Łówczy jest figura postawiona we wrześniu, z tego samego powodu. Stąd należy przypuszczać, że gdy przetoczył się front wojenny w czerwcu 1915 roku przez te ziemie, wszędzie wystąpiła zaraza w podobnym okresie. Ciekawe jest to, że kilkaset metrów dalej stoi krzyż, który też może mieć związek z wystąpieniem jakiejś zarazy, tyle że z 1868 roku. Ten krzyż należy uznać za powiązany z zarazą, bowiem na pierwszym miejscu ma wyszczególnione słowo „Powietrze”. Można się sprzeczać, o to czy nie jest to krzyż związany ogólnie w wojną, ale można spotkać krzyże, gdzie na pierwszym miejscu jest wyszczególnione słowo Ogień, lub inne. Co oznaczałoby najważniejszy aspekt, w jakim celu stawiano tego typu krzyże.

Ten krzyż jest ciekawy między innymi z tego powodu, że ma płaskorzeźbę z kapliczką św. Mikołaja. Pokazuje to, że miejscowa ludność zapewne do tego świętego szczególnie wznosiła modły. Niestety krzyżyk został rozbity i leży obok, stąd miejscowi postanowili dorobić prowizoryczny krzyżyk z metalu.