Krzyż w nieistniejącej wiosce Kiernica – Dziewięcierz

kierniczny

Odnalezienie krzyża nie jest proste, ale tylko z pozoru. W Dziewięcierzu jedziemy drogą aż do skrzyżowania, gdzie droga przez tory prowadzi na Niwki Horynieckie. Po drugiej stronie drogi, gdy przejdziemy kilkadziesiąt kroków, zobaczymy polno – leśną drogę. Wchodzimy w nią i idziemy kilkaset metrów, aż zobaczymy przed sobą drogę z tak zwanych betonów, która jest zrobiona na bagnie ze strumieniem. Tutaj trzeba uważać, bo kierujemy się prosto w stronę granicy PL-UA. Gdy przejdziemy bagnistą dolinę, idziemy pod górkę. W momencie, gdy zobaczymy, że jesteśmy na kumulacji, wypatrujmy po lewej tego krzyża. Będzie on kilkanaście kroków od drogi.

Napisy na nim są w języku Ukraińskim. Z przodu mamy klasyczną formułkę, a z tyłu fundatora:

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

Staraniem …eksy …zasija Roku 1925

Niestety napis fundatorski jest niekompletny, gdzie imię i nazwisko niestety ma braki. Przed wojną był tutaj jeden z przysiółków Dziewięcierza. Poniżej był Łuh, a tutaj Kiernica. Wioska otoczona była z dwóch stron doliną i strumieniem. Na tej kumulacji terenu były praktycznie same pola. Ten krzyż, jest pamiątka po jednym z zamożniejszych gospodarzy wioski, można przypuszczać, że stał na jego posesji i był jakąś dziękczynną fundacją.

Są to już czasy nowożytnej kamieniarki, ale Jezus na krzyżu ma ładne ludowe kształty. Nie ma dodatkowych elementów ozdobnych, oprócz specyficznego wzoru nad tablicą z formułką.