Horyniec – Turek w Lesie Gajowym

tata

Lokalizacja

Krzyż ten znajdziemy idąc za zalew horyniecki. Gdy przejdziemy około kilometra i miniemy ostry zakręt, niedaleko po prawej stronie zobaczymy prostą drogę przez las. To tutaj przed wojną była granica powiatowa. Musimy jechać nią ponad kilometr i wypatrywać nieopodal drogi po lewej stronie tego krzyża.

Opis obiektu

Kiedyś był to zamieszkały teren i wszędzie były osady. Akurat powinna tu biec też granica, horynieckiego majątku ziemskiego i Smolina Andruszewskich. Była to jednocześnie granica powiatów (Rawo Ruski z gminą Wróblaczyn i gromadą Radruż, która obejmowała na tym terenie Kuciery i Las Gajowy – Haj Lasowy). Biegła ona tam z lasu Dębisko i Kruszyna, dobijała do drogi z zalewu, w stronę Radruża idąc w główną drogę, w stronę Wólki Horynieckiej. Ta droga była granicą. Majątek Horyniecki obejmował las „Trusza”, a do Smolina należały już Kuczery i Las Gajowy.

Przed wojną, nieopodal krzyża były zabudowania wiejskie. Jego kształt, oraz rodzaj kamienia, wskazuje, że to bardzo stary krzyż. Śmiało można go zaliczyć do grupy krzyży mogilnych; „Turków”. Niestety brak napisów, oraz jakichkolwiek informacji (na tę chwilę) nakazuje snuć domysły. W roku 1629 w Budomierzu, Tatarzy założyli swój kosz, czyli bazę. Z tego miejsca wyruszali i do niego przywozili łupy oraz jasyr, czyli uprowadzonych ludzi. W te okolice z Budomierza było stosunkowo blisko, około 10 km. W okolicach Wólki Horynieckiej są podania związane z Tatarami. Być może, tutaj też pojawili się Tatarzy i zabili jakąś grupę ludzi. Pochowano ich zapewne w tym miejscu, tuż przy drodze i ustawiono krzyż. Do dziś rosną tam łany barwinków, a teren jest nieruszany. Można domniemać, że przez wiele lat, stał tutaj krzyż drewniany, a z biegiem czasu pojawił się kamienny.