Chotylub – Krzyż w Hrymakach

koloshrymak

Hrymaki to nieistniejący przysiółek Chotylubia, który znajduje się obecnie w kompleksie leśnym Wielki Las. Aby tam trafić, najlepiej jechać z Chotylubia drogą obok uroczyska Świnioryje. Gdy skończy się gruntowa droga i trafimy na asfalt, jedziemy kilkaset metrów wypatrując po lewej stronie drogi leśnej. Tam stosunkowo niedaleko, po lewej stronie duktu stoi ten krzyż. Napisy ma po Ukraińsku. Pierwsza tablica to Troparion, druga przedstawia fundatorkę i trzecia z boku to dokładna data wystawienia.

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje 1901 Ten krzyż za staraniem Janiny Kołosowskij

1901 dnia 16 listopada

Nieistniejąca już wioska Hrymaki, przed wojną według opisów starszych ludzi była bardzo ładna, domy tam były kryte blachą, miały ładne płoty i studnie pod daszkami. Taki opis i swego rodzaju zachwyt widokiem pokazuje, że w porównaniu z innymi wioskami stanowiła ona kontrast, bowiem wiele domów wtedy było jeszcze kryte strzechą. Wioska miała też ładne położenie nad niewielką doliną potoku, który ma swoje źródła nieopodal Podemszczyzny.

Z wioską tą wiąże się też pośrednio historia krzyża z kogutem w Wielkim Lesie. Omawiany tutaj krzyż ufundowany został przez kobietę, co jest raczej rzadkie, bowiem w większości fundatorami byli mężczyźni. Musiała to być zamożna rodzina w tej okolicy, dlatego że nieopodal stoi krzyż ufundowany przez tę samą rodzinę. Gdy wioska jeszcze istniała, krzyż powinien był stać na posesji, przez co można go zaliczyć do prywatnych przydomowych figur.

Sama figura jest obecnie w stosunkowo dobrym stanie, tylko krzyżyk wieńczący jest połamany. Zapewne wyszedł spod dłuta innej rodziny kamieniarskiej niż stojący nieopodal, bowiem różni się praktycznie każdym elementem. Gdy chcemy porównać figury tego typu, powinniśmy zwrócić uwagę na zdobienia ram tablic z inskrypcjami, zwieńczenia segmentów, oraz sam krzyżyk. Te trzy elementy dają możliwość porównania i zorientowania się co do ewentualnego autorstwa takiej fundacji.