Dziewięcierz – Krzyż Pańszczyźniany II

panszczyznaik3

Lokalizacja

Tuż przy torach, przy drodze między Dziewięcierzem (Dolina), a tak zwanym PeGieeRem, praktycznie w połowie drogi, na dość ostrym zakręcie, stoi nieopodal torów ten krzyż.

Inskrypcja

Front: Pamiątka 3 maja 1848 roku

Tył: Ponowienie 3 maja 1945 roku

Opis Obiektu

Prawie sto lat, po zniesieniu pańszczyzny, musiał stary krzyż ulec zniszczeniu, bowiem jak widzimy na fotografii, mamy tu do czynienia z odnowionym obiektem. 3 maja 1945 roku, miejscowa społeczność, musiała zapewne zorganizować dużą uroczystość gromadzką. Wtedy nadal uważano, że dopóki istnieją te krzyże, które są niejako pieczęcią i pamiątką zniesienia pańszczyzny, to dopóty niewolnictwo nie wróci. Dlatego też, na drugiej stronie krzyża, mamy napis mówiący o pamiątce wydarzenia z 3 maja 1848 roku. Jest to tak charakterystyczna data, że widząc ją na krzyżu możemy w ciemno rzucać słowem – Pańszczyzna. Na podstawie krzyża, mamy oprócz napisów, także skróty do odszyfrowania:

Na Krzyżyku skróty oznaczają, na górnym ramieniu: Jezus Nazarejczyk Król Judei, na Jednym ramieniu Jezus, na drugim Chrystus, i na trzonie: Zwycięzca Śmierci. W środku, jest wyryty głęboko krzyżyk.

Jest to drugi pańszczyźniany krzyż z Dzieiwęcierza. Na podstawie znajomości wyglądu pierwszego krzyża można przypuszczać, że oryginalny, przed odnowieniem miał podobny wygląd, ale mógł być większy. (wer. poprawiona I)