Krzyż na peryferiach Podemszczyzny

poede

Krzyż, usytuowany jest, na krańcach Podemszczyzny. Gdy miniemy cerkwisko, potem krzyż żeliwny, między dwoma starymi drzewami, po wschodniej stronie drogi, dostrzeżemy go.

Napisy na nim, niewiele nam mówią, niestety (foto tablicy TUTAJ)

1871 dnia 8 maja

Krzyż ten, oprócz tej daty, ma na sobie klasyczny titulus i imię Jezus Chrystus na ramionach. Zastanawiać może, trochę niedbale wyryty, powyżej tablicy napis:

1797 18W

Czyżby, wcześniej stał tutaj krzyż z tego roku? 18 W może być 18 wiekiem. Sam pomnik, wygląda dość dziwnie. Ma bardzo skąpą budowę, wygląda jak spod maszyny, a nie spod ręki. Na środku, ma dziwną dziurkę. Być może, służyła jako otwór do czopu, na który być może miał być wetknięty Chrystus. Krzyż zapewne stał na czyjejś posesji.