Chotylub – Krzyż Kołosowskij

hrym

Krzyż znajduje się w nieistniejącej wiosce Hrymaki, która była przysiółkiem Chotylubia. Obecnie wioska ta jest całkowicie zarośnięta lasem, stąd należy przy pomocy mapy namierzyć jej okolicę. Na stosunkowo dużym łuku wyasfaltowanej drogi, po jej wschodniej stronie, powinniśmy znaleźć leśny dukt. Jadąc nim kilkaset metrów, znajdziemy ten krzyż po południowej stronie. Napisy na nim są po Ukraińsku. Mamy trzy tablice z napisami. Pierwsza to Troparion. Druga wskazuje nam fundatorkę i trzecia na boku z datą. Sam rok jest na podstawie krzyżyka. Ktoś był ciekawy co pisze na pierwszej tablicy i zapewne gwoździem, czy innym narzędziem próbował coś wcześniej zdrapać.

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Ten krzyż za staraniem Juli Kołosowskij

Dnia 27 czerwca 1891

Przed wojną były tutaj pola i wioska, która była położona tuż przy dużym kompleksie leśnym, nazywanym Wielki Las. Miejsce gdzie stoi ten krzyż, śmiało można uznać za prywatną figurę przydomową. Okolica gdzie stoi, nosiła nazwę: Kłosowskie i na starych mapach wygląda na oddzielny przysiółek, równorzędny z Hrymakami wielkością. Dzięki temu krzyżowi, możemy się zorientować, że przysiółek nosił nazwę od rodziny Ukraińskiej Kołosowskij. Podobnie było z Hrymakami, do dziś występuje takie nazwisko w tych okolicach jak Hrymak.

Gospodarz Kołosowskij musiał być stosunkowo zamożny, skoro od niego nazwano ten przysiółek. Świadczy o tym też fundacja krzyża. Nie każdego było stać na kupno figury, zwłaszcza, że kamieniarze inaczej wyceniali swoje wyroby, które miały pójść na cmentarz, a inaczej na figury ozdobne. Windowali cenę wielokrotnie, o czym można usłyszeć od starszych mieszkańców tych okolic.

Krzyż obecnie jest niebezpiecznie przechylony, to przez wykop, jaki zrobił zapewne jakiś zwierzak, ewentualnie jakiś geniusz czegoś szukał pod krzyżem. Zniszczeniu uległ krzyżyk, którego górna część leży obok. Gdy dokładniej się przyjrzymy tej figurze, dostrzeżemy wiele ciekawych elementów. Na uwagę zasługują gwiazdki na ramionach, które są zapewne modyfikacją rozety. Przy oczyszczaniu napisów zobaczymy, że na samym początku krzyż miał pokolorowane na czerwono napisy. Potem cały zamalowano na sino.