Krzyż Łaszyna na polach – Gorajec

gorajec łaszyn

Krzyż stoi w polach za Gorajcem, przy drodze polnej, którą można dojechać w stronę Łówczy, przez lasy. Jest to wschodnio-północna część Gorajca.

Krzyż ten był anonimowy, do momentu, gdy zostały odsłonięte napisy, na potrzebę jednej z wycieczek na tak zwaną „Wyprawę Krzyżową” w ramach festiwalu Folkowisko w Gorajcu. Okazało się wtedy, że krzyż ma nie tylko napisy po Ukraińsku z przodu, z klasyczną formułką, ale z tyłu na dole, jest też inskrypcja z fundatorem.

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawił Stefan Łaszyn R.K 1914

Przed wojną były tutaj pola i śmiało można przypuszczać, że postawił go właściciel, którym był Stefan Łaszyn. Jakąś wskazówką intencji, może być data 1914. Był to czas wojny. Większe bitwy rozgrywały się w tym regionie w 1915 roku, ale Gorajec mogła też spotkać jakaś klęska już w 1914 roku.

Sam krzyż wygląda na bardzo starannie wykonany, bez zbędnej symboliki, oprócz gwiazdki na górnym ramieniu krzyżyka.