Krzyż księdza Dębkowskiego – Horyniec

Horyniec hdr (1)

Krzyż ten, mimo iż nagrobny, zasługuje na szczególną uwagę. Znajduje się obok kościoła zdrojowego w Horyńcu. Jest on jedynym świadkiem i dowodem, na istnienie przy cerkiewnego cmentarza w tym miejscu.

U Karola Notza, możemy znaleźć taką oto wzmiankę, na temat cmentarza: „Koło cerkwi kamień nagrobkowy, na dawnym cmentarzu, jakiegoś księdza Dębkowskiego, z początku 19 stulecia.”