Gorajec – Krzyż Jurija Kozija

gorajec kolo soltysa

Znaleźć go możemy w Gorajcu na wschodnim końcu wioski. Stoi na skrzyżowaniu drogi, która prowadzi do Dąbrówki. Napisy ma po Ukraińsku, na pierwszej tablicy mamy Troparion, na drugiej wymienimy jest fundator:

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Postawił ten krzyż Jurij Kozij 1907

Ze starych map wynika, że tutaj gdzie stoi ten krzyż, było gospodarstwo. Obecnie jest tutaj łąka i nic nie wskazuje na to, by w tej okolicy były zabudowania. Praktycznie każdy krzyż powinien mieć swoją historię, każdy fundator miał jakąś intencję w jakiej stawiał krzyż. Ponieważ w akcji Wisła wywieziono stąd Ukraińców, tego typu obiekty są anonimami. W tym przypadku jednak wśród miejscowych krąży taka oto opowieść: Mieszkał tutaj gospodarz, który nie mógł mieć dzieci. Po wielu latach prób uznał, że jest to jakiś dopust boży i postanowił postawić krzyż w celu odwrócenia złego losu. Niedługo po sprawieniu krzyża urodziło się Jurijowi dziecko.

Krzyżyk tej figury niestety nie przetrwał ciężkich czasów powojennych i uległ zniszczeniu, jego szczątki leżą obok. Mieszkańcy Gorajca postanowili wprawić zastępczy, który możemy oglądać do dzisiaj. Sam krzyż jest świadkiem, że kiedyś było tutaj gospodarstwo, będąc przydomową fundacją.