Horyniec – Krzyż w Kuzykach

kucery1

Lokalizacja

Krzyż znajduje się na terenie nieistniejącego przysiółka Kuzyki, nieopodal Kuczerów w lasach za zalewem horynieckim, niedaleko granicy. Najłatwiej odnaleźć ten nieistniejący przysiółek idąc niebieskim szlakiem od Radruża, przez Kolonię Radruż, potem przez las, mijając strumień Baszenka. Idziemy dalej pod górę, potem prosto drogą. Gdy zobaczymy, że nieopodal powoli teren będzie się obniżał, szukamy po lewej stronie małego jaru, ten krzyż stoi na takim rozwidleniu małych jarów, kilkadziesiąt metrów od drogi.

Inskrypcja

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Roku 1897 miesiąca luty dnia 12

Michał Kuzek i Maria Kuzek

Opis Obiektu

Inskrypcja zawiera klasycznie występujący na kamiennych krzyżach Troparion i datę wystawienia, (luty jest prawdopodobny, bo z napisu trudno to wywnioskować dokładnie). Mamy też fundatorów, zapewne małżeństwo Kuzek. Na starych mapach, w okolicy, gdzie znajduje się ten krzyż mamy nieistniejący przysiółek o nazwie Kuzyki. Należy domniemać, że jego nazwa pochodzi od rodziny Kuzyków, która tam mieszkała. Być może nazwisko, które jest uwiecznione na krzyżu było niepoprawnie napisane, co można wnioskować po innych napisach z błędami. Można przypuszczać, że autorem inskrypcji na pierwszej tablicy z Troparionem był kamieniarz, co widać po liternictwie, natomiast inskrypcję na drugiej tablicy wyrył ktoś inny.

Krzyżyk na tej figurze ma ładą ludową płaskorzeźbę z rozetą wyrytą na górnym ramieniu. Zapewne wokół krzyża rosły cztery lipy, ale do dziś przetrwała tylko jedna. Przypuszczalnie jest to krzyż polny, tutaj powinno być przed wojną rozwidlenie dróg, zapewne Michał Kuzek miał tutaj swoje pole, które chciał chronić przed klęskami. Można sobie też wyobrazić, jak w dawnych czasach na wiosnę ksiądz chodził święcić pola i zatrzymywał się przy krzyżach, gdzie odprawiano modły. Często zamożniejsi gospodarze stawiali przy swoich polach figury właśnie do tych celów.