Dziewięcierz – Krzyż Pańszczyźniany I

dziewi

Lokalizacja

Gdy trafimy na cerkwisko w Dziewięcierzu, wychodzimy przez południową bramę i idziemy prosto drogą, przy której rosną topole. Odmierzamy około 250 kroków przed siebie w stronę granicy. Szczątki tego krzyża można odnaleźć około 50 metrów przy granicy, obok starej trafionej piorunem lipy.

Inskrypcja

Pamiątka oswobodzenia w dniu 3 maja 1848 roku

Opis Obiektu

Na szczątkach krzyża można odnaleźć podobne skróty jak na drugim krzyżu Pańszczyźnianym w Dziewięcierzu, czyli Tytuł, Imię Jezus Chrystus i określenie: Zwycięzca Śmierci.

Przed wojną tędy biegła droga z centrum wioski, obok cerkwi w stronę osady Niemieckiej Einsingen. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu miejscowi paśli krowy na łące przy granicy i wypoczywali pod tym krzyżem. Dziś łąka zarasta, a krzyż mógł ulec zniszczeniu przez spadające na niego drzewo. Trudno jednoznacznie określić, czy jest to krzyż oryginalny z 1848 roku, czy późniejszy jak ten przy torach.