Czaszka i piszczele w Werchracie

werchtara krzyz

Żeby odnaleźć ten krzyż, trzeba wejść kilkaset metrów w pola. Jadąc drogą od strony Horyńca do Werchraty, w momencie gdy wjedziemy na kumulację wału, za którym w dole jest wioska, szukamy po lewej stronie drogi polnej. Tam w oddali powinno być widać zarys krzyża.

Napis na krzyżu ma dwie części, pierwsza to klasyczna formułka, jaką można znaleźć na krzyżach Ukraińskich, a poniżej informacja o fundatorach.

Zbaw Panie lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu

Ten krzyż postawiono staraniem obywateli Werchrackich Fiodora Kostyszyn Jacka Hy…l Roku 1871

Na nazwisku drugiego fundatora niestety jest dziura. Na krzyżu oprócz klasycznego Titulusa i skrótów imion boskich, mamy postać ukrzyżowanego, pod którego stopami mamy symbol czaszki z piszczelami. Ten krzyż wpisuje się w czas, kiedy wszędzie wokół stawiano takie krzyże. Dużo wskazywać może na to, że mniej więcej w tym okresie powinna szaleć w Werchracie jakaś zaraza.

Przed wojną, tak jak teraz, krzyż stał w szczerym polu. Wtedy to nie było drogi, która jest asfaltowa. Okolica ta nosiła nazwę Kozubale. Zalewne mieszkający poniżej gospodarze, właściciele pól obok siebie, na miedzy przy drodze wystawili ten krzyż.