Archiwa kategorii: Niwki Horynieckie

Niwki Horynieckie – Gromadzki z Szustaków

super

Krzyż ten ukryty jest w lasach w okolicach Niwek Horynieckich. Najłatwiej go znajdziemy jadąc drogą polną i potem leśną, w którą trzeba wjechać przed Niwkami, na skraju lasu, nieopodal krzyża kamiennego przy drodze. Trzeba jechać przez las, aż dotrzemy do rozległych pól w środku lasu. Tam na skraju, przy drodze stoi ten krzyż. Napisy ma po Ukraińsku, na pierwszej tablicy znany nam Troparion, na drugiej opis fundatora:

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Staraniem Gromady 1891 R.

Przed wojną były w okolicy przysiółki Dziewięcierza: Nesteraki, Szupry i Szustaki. Krzyż stał na rozwidleniu drogi, która prowadziła na Szupry i Szustaki. Jest to krzyż polny, który został wystawiony przez miejscową społeczność. Napisy na tej figurze niestety nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakim celu został on postawiony. Możemy przypuszczać, że mógł mieć jakiś związek z zażegnaniem zarazy, która nawiedziła wioskę.