Archiwa kategorii: Nowy Lubliniec

Nowy Lubliniec – krzyż gospodarza z Żar

lubl

Lokalizacja

Do krzyża można dojechać albo od Nowego Lublińca, albo od wioski Doliny. Jeżeli wybierzemy Doliny, to musimy wjechać w boczną drogę, która skrajem lasu biegnie w kierunku Nowego Lublińca. Gdy miniemy cztery kamienne krzyże i jeden w ruinie między starymi lipami po prawej stronie, znajdziemy się około dwóch kilometrów od Dolin. Przed nami droga będzie się podnosić. Jedziemy na kumulację terenu, szukając po prawej stronie w młodniku brzozowym tego krzyża, który stoi około 2 metrów od drogi.

Inskrypcja

Zbaw Panie lud Twój

i błogosław dziedzictwo Twoje
RB 1892 Dnia 1/10

Opis Obiektu

Pierwotnie stał on po drugiej stronie drogi, widać nawet kamienną podmurówkę tam, ale został „wyrzucony do lasu”. Miejscowi postawili go, ale krzyżyk uległ zniszczeniu, przetrwała tylko jego górna część. Obecnie jest on odtwarzamy. Przed wojną były tutaj rozległe pola, a kilkaset metrów dalej były rozrzucone gospodarstwa przysiółka Żar. Ze względu na umiejscowienie, można uważać, że był to krzyż polny, który został wystawiony przez jednego z gospodarzy z Żar.

Krzyż ten jeszcze w lecie tego roku (2014) był zaniedbany, brudny, ale dzięki działaniom Gminy Cieszanów i „kamiennego ramienia” Stowarzyszenia Folkowisko, odzyskał blask. Działania jakie przy nim podjęto to: czyszczenie, odgrzybianie, konserwacja oraz stabilizacja podłoża.

lubliniec