Archiwa kategorii: Chotylub

Chotylub – krzyż drewniany od powietrza

chotylub

Lokalizacja

Krzyż stoi przy południowej stronie drogi w Chotylubiu nieopodal drugiego przystanku PKS, od strony przysiółka Babczyn.

Opis Obiektu

W 2014 roku stał tutaj podobny duży drewniany krzyż, ale starszy. Gospodarze z Chotylubia postawili nowy. Według miejscowych podań, w tym miejscu około 140 lat temu postawiono krzyż na pamiątkę pokonania zarazy we wsi.

Chotylub – krzyż z gwiazdkami

oseredek

Krzyż ten można znaleźć na polach Chotylubia. Stoi on około kilometra od wioski niedaleko ściany lasu, mniej więcej na wysokości ostatnich zabudowań od strony PGRowskiej. Najłatwiej go namierzyć, szukając w polu samotnych starych lip, które z oddali wydają się jednym ogromnym drzewem. Jest to swoista kumulacja terenu. Niestety krzyż nie ma żadnych napisów.

Przed wojną nieopodal, bardziej na północ, była wioska Oseredek. Dziś nie ma po niej żadnych śladów. W miejscu gdzie stoi krzyż, było rozwidlenie dróg prowadzące do krańców wioski. Być może krzyż został postawiony na miejscu jakiegoś starszego, który stał na rozwidlającej się drodze. Mógł mieć związek ze zwyczajem stawiania w takich miejscach krzyży w celach ochronnych przed didkiem.

Figura niestety jest pęknięta, tak samo jak krzyżyk. Na nim mamy ciekawe zdobienia w formie wykutych gwiazdek sześcioramiennych z kropkami między promykami, na ramionach krzyża i jego podstawie (na górnym ramieniu znajduje się też Titulus). Na elemencie który Pan Mieczysław Zaborniak określa jako „wazon” – czyli ozdobna podstawa krzyżyka, umieszczona jest płaskorzeźba gwiazdki.

Chotylub – Krzyż w Hrymakach

koloshrymak

Hrymaki to nieistniejący przysiółek Chotylubia, który znajduje się obecnie w kompleksie leśnym Wielki Las. Aby tam trafić, najlepiej jechać z Chotylubia drogą obok uroczyska Świnioryje. Gdy skończy się gruntowa droga i trafimy na asfalt, jedziemy kilkaset metrów wypatrując po lewej stronie drogi leśnej. Tam stosunkowo niedaleko, po lewej stronie duktu stoi ten krzyż. Napisy ma po Ukraińsku. Pierwsza tablica to Troparion, druga przedstawia fundatorkę i trzecia z boku to dokładna data wystawienia.

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje 1901 Ten krzyż za staraniem Janiny Kołosowskij

1901 dnia 16 listopada

Nieistniejąca już wioska Hrymaki, przed wojną według opisów starszych ludzi była bardzo ładna, domy tam były kryte blachą, miały ładne płoty i studnie pod daszkami. Taki opis i swego rodzaju zachwyt widokiem pokazuje, że w porównaniu z innymi wioskami stanowiła ona kontrast, bowiem wiele domów wtedy było jeszcze kryte strzechą. Wioska miała też ładne położenie nad niewielką doliną potoku, który ma swoje źródła nieopodal Podemszczyzny.

Z wioską tą wiąże się też pośrednio historia krzyża z kogutem w Wielkim Lesie. Omawiany tutaj krzyż ufundowany został przez kobietę, co jest raczej rzadkie, bowiem w większości fundatorami byli mężczyźni. Musiała to być zamożna rodzina w tej okolicy, dlatego że nieopodal stoi krzyż ufundowany przez tę samą rodzinę. Gdy wioska jeszcze istniała, krzyż powinien był stać na posesji, przez co można go zaliczyć do prywatnych przydomowych figur.

Sama figura jest obecnie w stosunkowo dobrym stanie, tylko krzyżyk wieńczący jest połamany. Zapewne wyszedł spod dłuta innej rodziny kamieniarskiej niż stojący nieopodal, bowiem różni się praktycznie każdym elementem. Gdy chcemy porównać figury tego typu, powinniśmy zwrócić uwagę na zdobienia ram tablic z inskrypcjami, zwieńczenia segmentów, oraz sam krzyżyk. Te trzy elementy dają możliwość porównania i zorientowania się co do ewentualnego autorstwa takiej fundacji.

Chotylub – Krzyż Kołosowskij

hrym

Krzyż znajduje się w nieistniejącej wiosce Hrymaki, która była przysiółkiem Chotylubia. Obecnie wioska ta jest całkowicie zarośnięta lasem, stąd należy przy pomocy mapy namierzyć jej okolicę. Na stosunkowo dużym łuku wyasfaltowanej drogi, po jej wschodniej stronie, powinniśmy znaleźć leśny dukt. Jadąc nim kilkaset metrów, znajdziemy ten krzyż po południowej stronie. Napisy na nim są po Ukraińsku. Mamy trzy tablice z napisami. Pierwsza to Troparion. Druga wskazuje nam fundatorkę i trzecia na boku z datą. Sam rok jest na podstawie krzyżyka. Ktoś był ciekawy co pisze na pierwszej tablicy i zapewne gwoździem, czy innym narzędziem próbował coś wcześniej zdrapać.

Zbaw Panie lud Twój, i błogosław dziedzictwo Twoje

Ten krzyż za staraniem Juli Kołosowskij

Dnia 27 czerwca 1891

Przed wojną były tutaj pola i wioska, która była położona tuż przy dużym kompleksie leśnym, nazywanym Wielki Las. Miejsce gdzie stoi ten krzyż, śmiało można uznać za prywatną figurę przydomową. Okolica gdzie stoi, nosiła nazwę: Kłosowskie i na starych mapach wygląda na oddzielny przysiółek, równorzędny z Hrymakami wielkością. Dzięki temu krzyżowi, możemy się zorientować, że przysiółek nosił nazwę od rodziny Ukraińskiej Kołosowskij. Podobnie było z Hrymakami, do dziś występuje takie nazwisko w tych okolicach jak Hrymak.

Gospodarz Kołosowskij musiał być stosunkowo zamożny, skoro od niego nazwano ten przysiółek. Świadczy o tym też fundacja krzyża. Nie każdego było stać na kupno figury, zwłaszcza, że kamieniarze inaczej wyceniali swoje wyroby, które miały pójść na cmentarz, a inaczej na figury ozdobne. Windowali cenę wielokrotnie, o czym można usłyszeć od starszych mieszkańców tych okolic.

Krzyż obecnie jest niebezpiecznie przechylony, to przez wykop, jaki zrobił zapewne jakiś zwierzak, ewentualnie jakiś geniusz czegoś szukał pod krzyżem. Zniszczeniu uległ krzyżyk, którego górna część leży obok. Gdy dokładniej się przyjrzymy tej figurze, dostrzeżemy wiele ciekawych elementów. Na uwagę zasługują gwiazdki na ramionach, które są zapewne modyfikacją rozety. Przy oczyszczaniu napisów zobaczymy, że na samym początku krzyż miał pokolorowane na czerwono napisy. Potem cały zamalowano na sino.