Basznia Górna – Kapliczka św. Huberta w Sucholesie

kaplsucholas

Lokalizacja

Wyjeżdżając z Baszni Górnej, z przysiółka Malce – drogą leśną w kierunku nieistniejącej wioski Sucholas, znajdziemy kilkaset metrów dalej po lewej stronie tę kapliczkę.

Inskrypcja

Kapliczka Św. Huberta

Uroczysko Sucholas

Opis Obiektu

Jest to nowa kapliczka wystawiona przez myśliwych. Specjalnie pod nią wyrównano teren tworząc przy drodze duże półkole.