Informacja porządkowa: strona nie ma obecnie charakteru naukowego, ale może być dobrym źródłem informacji dla takich opracowań. Tłumaczenia z Ukraińskiego nie są idealne, gdyż inskrypcje często mają błędy, są niewyraźne i często jest wiele regionalizmów, oraz mieszanek ze staro-cerkiewno słowiańskim. Chcę to bardzo jasno zaznaczyć, że strona nie jest tworzona dla Ukraińców – ani nie ma charakteru archiwum śladów Ukraińskich (choć na pewno w związku z zawartością strony, stanowić będzie bardzo cenny materiał dla poszukujących), dlatego nie ma na niej tekstów w cyrylicy. Strona ma charakter społeczno-historyczny, z głównym kierunkiem turystycznym, stąd niektóre teksty całkowicie wymykają się „opracowaniom naukowym”. Jednocześnie są wkładane wszelkie możliwe starania, by przekazywać jak najbardziej fachową wiedzę związaną z odkrywaniem śladów historii i małej architektury sakralnej. Istnieje możliwość, że z biegiem czasu, gdy pojawią się osoby, które będą chciały opracować teksty inskrypcji cyrylicą, w niektórych przypadkach z dodatkiem alfabetu staro-cerkiewno słowiańskiego, to takie teksty zostaną zamieszczone na stronie. Na obecną chwilę, jest to eksploracja nieznanego, obarczona błędami, nastawiona na poprawki.

Strona jest w trakcie uzupełniania, treści będą też modyfikowane. Tworzone są klasyfikacje i optymalne opisy. Po początkowej fazie zbierania informacji, a także bardzo konstruktywnej krytyce, związanej z treściami i sposobem dokumentowania, nadszedł czas na bardziej złożone działania. Początkowe kilka miesięcy istnienia idei opisu małej architektury sakralnej regionu, to inicjatywa w ramach działań pasjonatów Roztocza z organizacji OR-BAD. Obecnie projekt przechodzi transformację i dostaje wsparcie od Stowarzyszenia Folkowisko. W ramach działań Stowarzyszenia powinna powstać też szersza inicjatywa promocyjna.

Każdy, kto posiada jakieś dodatkowe informacje, albo widzi błędy, niech śmiało pisze. Te opisy, później będą podstawą do wielu opracowań i artykułów. Na obecną chwilę nie ma w sieci, ani nigdzie indziej tego typu opisów, związanych z małą architekturą sakralną regionu. Dzięki wywiadom zdobywane są też unikalne informacje na temat historii danych obiektów. Dodatkowo strona będzie służyć jako centrum informacyjne, związane z omawianym tematem. Kamieniarstwo Bruśnieńskie, a także zwyczaje związane z małą architekturą sakralną, jej historia a także przyszłość, to główny temat owej strony. Kontakt z administracją strony:

mail: horyniecinfo@gmail.com

fb: www.facebook.com/ORBAD

gg: 15902577

kam